Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Пресконференция с представители на съветски и чуждестранни вестници.
 
Created:
28.02.1934
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160180
 
IsFormatOf:
Г ІІ 72
 
Subject:
политик; пресконференция; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov