Citation link:
 • Заради возрожденіе новои болгарскои словесности или наՃки. Сочинінїе, или книжица рՃсскаго исторїописателѧ Венелина. Москва 1838.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Предиговоренιе
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • Заради возрожденіе новой болгарскои словесности
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • Заради возрожденіе новой болгарской литератՃры (францՃска рѣчь), или словесности
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
  • ДрՃги міріански пѣсни
   • [с.] 105
   • [с.] 106
  • ДՃховны пѣсни
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
  • Исторιа архимандрита Раича. Петербургъ. 1795. Заради различны Славѧнски Народе, и ПолՃ-Славѧне, или РՃмՃне (*Молдо Власы), въ книзѣ 1. Главѣ 19. страницѣ 139. Преводъ истого Кифалова // Ιστορια τυ Αρχιμανδριτου Ραιτζ. Πετρουπολις. 1795. Περι διαφορων Σλαβωνικων εθνων, και Ήμι-Σλαβωνων, ήτοι Ρυμενων (Μολδο-Βλαχων) εν τω βιβλιω 1. Κεφαλα.. 19. σελιδι 139. Μεταφρασις τυ ιδις Κνφαλωβ
   • [с. 114] / [с. 115]
   • Книга 1. Глава 19. Заради ПолՃславѧне, или РՃмՃне (*Молдо Власы) // Βιβλιον 1. Κεφαλαιον 19. Περι των Ήμι-Σλαβωνων, ήτοι Ρυμενων (Μολδο-Βλαχων)
    • §. 1. / §. 1.
     • [с. 116] / [с. 117]
     • [с.] 118 / [с.] 119
    • §. 2. / §. 2.
     • [с.] 120 / [с.] 121
     • [с.] 122 / [с.] 123
    • §. 3. / §. 3.
     • [с.] 124 / [с.] 125
     • [с.] 126 / [с.] 127
     • [с.] 128 / [с.] 129
     • [с.] 130 / [с.] 131
     • [с.] 132 / [с.] 133
    • §. 4. / §. 4.
     • [с.] 134 / [с.] 135
    • §. 5. / §. 5.
     • [с.] 136 / [с.] 137
     • [с.] 138 / [с.] 139
    • §. 6. / §. 6.
     • [с.] 140 / [с.] 141
    • §. 7. / §. 7.
     • [с.] 142 / [с.] 143
     • [с.] 144 / [с.] 145
    • §. 8. / §. 8.
     • [с.] 146 / [с.] 147
     • [с.] 148 / [с.] 149
    • §. 9. / §. 9.
     • [с.] 150 / [с.] 151
     • [с.] 152 / [с.] 153
     • [с.] 154 / [с.] 155
     • [с.] 156 / [с.] 157
  • [Исторически бележки на преводача]
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
  • Родолюбивыи и благотворителныи Помогатели сей книги
   • [с.163]
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • [с.] 175
   • [с.] 176
   • [с.] 177
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
  • ДолՃпомѧненныи БՃкՃрещски Господаре ... [Обръщение към Михаил Попович, Христаки Хаджипараскевов и Параскев Карапипер за образуване на фонд от пари, дадени от преводача и от други за издаване на книги на български и раздаване на бедни ученици]
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с.191]
   • [с. 192]
  • [Корица и последни страници]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]