Current View
Citation link:
Title:
Генетична характеристика и прогностични маркери на рак на белия дроб : Автореферат / Мохамед Джабер Махауш ; Науч. ръководители Севдалин Георгиев, Драга Тончева.
 
Creator:
Махауш, Мохамед Джабер; Георгиев Севдалин науч. ръководител; Тончева, Драга Иванова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. по генетика, Мед. унив. - София, Мед. фак., Кат. по Медицинска генетика, д-р Максим Малинов болница 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Наследствени болести.; Бели дробове тумори.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Махауш, Мохамед Джабер
 
245:
Генетична характеристика и прогностични маркери на рак на белия дроб :| Автореферат /| Мохамед Джабер Махауш ; Науч. ръководители Севдалин Георгиев, Драга Тончева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,33 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
48 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. по генетика, Мед. унив. - София, Мед. фак., Кат. по Медицинска генетика, д-р Максим Малинов болница| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Наследствени болести.| Бели дробове| тумори.
 
700:
Георгиев Севдалин| науч. ръководител| Тончева, Драга Иванова| науч. ръководител