Current View
Citation link:
Title:
Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със семейства : Автореферат / Лилия Георгиева Петрова ; Науч. ръководители Силвия Николаева, Силвия Цветанска.
 
Creator:
Петрова, Лилия Георгиева; Николаева, Силвия науч. ръководител; Цветанска, Силвия Илиева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по спец. "Теория на възпитанието и дидактика" (Методика на работата на педагогическия съветник), шифър 050701 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика 2012; Библиогр. с. 46-50; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Социална педагогика.; Семейно възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001145887
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Лилия Георгиева
 
245:
Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със семейства :| Автореферат /| Лилия Георгиева Петрова ; Науч. ръководители Силвия Николаева, Силвия Цветанска.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
50 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 563.0 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по спец. "Теория на възпитанието и дидактика" (Методика на работата на педагогическия съветник), шифър 050701| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика| 2012
 
504:
Библиогр. с. 46-50
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Социална педагогика.| Семейно възпитание.
 
700:
Николаева, Силвия| науч. ръководител| Цветанска, Силвия Илиева| науч. ръководител