Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Триумфалното пристигане на цар Фердинанд I със специален влак на гара Мустафа паша на 12. 10. 1912 г.
 
Created:
1912
 
Spatial:
Мустафа паша, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13582664060053
 
IsFormatOf:
C I 3499
 
Subject:
железница; Балкански войни; цар; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars