Lorem ipsum
Citation link:
 • Централна общинска минерална баня
  • Централна общинска минерална баня - главна фасада
  • Арковиден прозорец над централния вход
  • Декоративна ниша и капител
  • Арковиден прозорец
  • Детайл от триъгълното поле с керамична декорация
  • Аркирана декоративна ниша
  • Декоративна ниша