Abstract:
Портрет на мъж във военна униформа.
 
Creator:
фотоателие ”Т.Г. Балякчиев”
 
Created:
около 1890
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F13999885860131
 
Subject:
портрет; ателие; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups