Citation link:
 • Канонъ молебный на Свѣтаго Мученика Мина
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 3]
  • Примѣчаніе
   • [с. 4]
  • Канонъ молебный на святаго мученика Мина
   • На Глас д. и Тропарь Мученика, Гласъ д
    • [с. 5]
   • Псаломъ и
   • Канона Святаго, без Ірмоситѣ
    • Пѣснь а. Глас д
     • [с.] 6
    • Пѣснь г
     • [с.] 7
     • [с.] 8
    • Пѣснь д
     • [с.] 9
    • Пѣснь е
     • [с.] 10
    • Пѣснь ѕ
     • [с.] 11
     • [с.] 12
    • Пѣснь з
     • [с.] 13
    • Пѣснь и
     • [с.] 14
    • Пѣснь ѳ
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с. 18]
  • Мѣсяцъ ноемврія аι день. Історіята на святаго мученика Мина. Който пострада на 296 по Христа
   • [с. 19]
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Чудеса на святаго мученика Мина
   • 1. Одушено момче
    • [с.] 22
   • 2. Сребренно блюдо
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • 3. Жена и блудникъ
    • [с.] 25
   • 4. Хромъ и нема
    • [с.] 26
   • 5. Парыте на еврейна
    • [с.] 27
    • [с.] 28
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [задна корица]