Current View
Citation link:
Title:
Литературна публичност и конструирането на фигурите на моралността : От втората половина на 19. век до Освобождениено Автореферат / Мария Калинова Димитрова ; Науч. ръководител Кирил Топалов ; Рец. Николай Чернокожев, Румяна Дамянова.
 
Creator:
Димитрова, Мария Калинова; Топалов, Кирил Любомиров; Чернокожев, Николай Христов; Дамянова, Румяна Иванова
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" Софийски университет "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. по Бълг. лит. 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Българска литература история и критика. дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Мария Калинова
 
245:
Литературна публичност и конструирането на фигурите на моралността :| От втората половина на 19. век до Освобождениено| Автореферат /| Мария Калинова Димитрова ; Науч. ръководител Кирил Топалов ; Рец. Николай Чернокожев, Румяна Дамянова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 523 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
46 с. ;| 16 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и научна степен "доктор"| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Фак. по Славянски филологии, Кат. по Бълг. лит.| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Българска литература| история и критика.| дисертации.
 
700:
Топалов, Кирил Любомиров| Чернокожев, Николай Христов| Дамянова, Румяна Иванова