Current View
Citation link:
Title:
Подход при хирургично лечение на пациенти с първичен хепатоцелуларен карцином (експериментални и клиникоморфологични аспекти) : Автореферат / Станислав Минчев Филипов ; Науч. ръководители Здравко Йорданов Лазаров, Спиро Михайлов Константинов
 
Creator:
Филипов, Станислав Минчев; Лазаров, Здравко Йорданов науч. ръководител; Константинов, Спиро Михайлов науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Професионално направление 7.1 Медицина (03.01.38) "Обща хирургия" СУ "Св. Климент Охридски", Медицински фак., Кат. "Хирургически болести, акушерство и гинекология" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Черен дроб хирургия.; Тумори лечение.
 
*** *** ***
 
001:
001151341
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Филипов, Станислав Минчев
 
245:
Подход при хирургично лечение на пациенти с първичен хепатоцелуларен карцином (експериментални и клиникоморфологични аспекти) :| Автореферат /| Станислав Минчев Филипов ; Науч. ръководители Здравко Йорданов Лазаров, Спиро Михайлов Константинов
 
260:
София,| 2016.
 
300:
44 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 3.033 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Професионално направление 7.1 Медицина (03.01.38) "Обща хирургия"| СУ "Св. Климент Охридски", Медицински фак., Кат. "Хирургически болести, акушерство и гинекология"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Черен дроб| хирургия.| Тумори| лечение.
 
700:
Лазаров, Здравко Йорданов| науч. ръководител| Константинов, Спиро Михайлов| науч. ръководител