Current View
Citation link:
Title:
Температурата на Северното полукълбо през двадесети век : Пречупване на тренда и междумесечни различия Автореферат / Мартин Александров Иванов ; Науч. ръководител С. Евтимов.; <<The>> Northern hemisphere temperature during the twentieth century Trend break and intermonthly dissimilarities Martin Aleksandrov Ivanov
 
Creator:
Иванов, Мартин Александров; Ivanov, Martin Aleksandrov; Евтимов, Стилиян Ненов науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователната и науч. степен доктор по спец. "Метеорология", шифър 01.04.11("Науки за земята", шифър 4.4) СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Метеорология и геофизика 2011; Библиогр. с. 30-33; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Атмосфера - температура.; Метеорология.
 
*** *** ***
 
001:
000659895
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Мартин Александров
 
245:
Температурата на Северното полукълбо през двадесети век :| Пречупване на тренда и междумесечни различия| Автореферат /| Мартин Александров Иванов ; Науч. ръководител С. Евтимов.
 
246:
<<The>> Northern hemisphere temperature during the twentieth century| Trend break and intermonthly dissimilarities| Martin Aleksandrov Ivanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 714 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
33, VІІІ с. :| с ил., диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователната и науч. степен доктор по спец. "Метеорология", шифър 01.04.11("Науки за земята", шифър 4.4)| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Метеорология и геофизика| 2011
 
504:
Библиогр. с. 30-33
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Атмосфера - температура.| Метеорология.
 
700:
Ivanov, Martin Aleksandrov| Евтимов, Стилиян Ненов| науч. ръководител