Abstract:
Поборникът Никола Димов със семейството си.
 
Created:
1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491218
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е. 767.
 
Subject:
опълченец; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople