Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 4, кн. 13-18 (1885)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 4, кн. 13 (1885)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Дунавский въпросъ. Отъ А. К. Людскановъ
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
   • Южноунгарскитѣ българе. Етнографическа скица отъ проф. Гееза Цирбусъ. (Продължение отъ кн. ХІІ). Прѣвелъ Ив. А. Георговъ
    • [с.] 30-[31]
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
   • Капитулациитѣ. Отъ А. К. Людскановъ
    • [с.] 50-[51]
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
   • Български дѣйци въ сърбската завѣра. Отъ Р. П. Славейковъ. (Продължение отъ книжка ХІІ, 1884 г.)
    • [с. 100]-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
   • Учение на дванадесетьтѣ апостоли. (Единъ важенъ християнски паметникъ). Отъ С. Панаретова
    • [с. 122]-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
   • Стихотворения
    • [с. 138]-139
    • [с.] 140-141
   • Български народни умотворения
    • [с. 142]-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
   • Книжнина
    • [с.] 154-[155]
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
   • Покана отъ Управителния съвѣтъ на "Бълг. книж. дружество"
    • [с.] 166-[167]
    • [с.] 168
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 4, кн. 14 (1885)
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
   • Исторически разскази отъ минѫлитѣ врѣмена. Отъ П. Р. Славейковъ
    • [с. ІV-169]
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
   • Дунавский въпросъ. Отъ А. К. Людскановъ. (Продължение отъ книжка ХІІІ)
    • [с. 194]-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
   • Южноунгарскитѣ българе. Етнографическа скица отъ проф. Гееза Цирбусъ. (Продължение отъ кнжка ХІІІ и край). Прѣвелъ Ив. А. Георговъ
    • [с. 230]-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-253
    • [с.] 254-255
   • Стариятъ български езикъ и новобългарскитѣ нарѣчия. Отъ А. Теодоровъ
    • [с. 256]-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
   • Български дѣйци въ сърбската завѣра. Отъ Р. П. Славейкова. (Продължение отъ книжка ХІІІ)
    • [с. 272]-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
   • Спомени и животописания
    • [с.] 286-[287]
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
   • Стихотворения
    • [с. 302]-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
   • Български народни умотворения
    • [с.] 308-[309]
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
   • Книжнина
    • [с.] 320-[321]
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 328-[329]
   • Сбирка отъ рѣчи и скаски, нарочито приготвени и сказани при уречени случаи прѣзъ тържеството отъ 6 априлий 1885 г. въ София. Особна притурка къмъ ХІV книжка отъ "Периодическо Списание" на Българското Книжовно Дружество въ Срѣдецъ
    • [с. І]
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-[41]
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-[51]
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с. 88]-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с. 94]-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-[99]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 4, кн. 15 (1885)
   • Съдържание
    • [с. V]
   • Прѣдговоръ [на Епизода]. Отъ П. Р. Славейковъ
    • [с. VІ-329]
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
   • Епизодътъ. [Отъ П. Р. Славейковъ]
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
   • Къмъ звука ь въ новобългарския езикъ. Отъ А. Теодоровъ. [Продължение отъ V кн.]
    • [с. 344]-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
   • Исторически разскази отъ минѫлитѣ врѣмена. (Продължение отъ книжка ХІV и край). Отъ П. Р. Славейковъ
    • [с.] 350-[351]
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356-357
    • [с.] 358-359
    • [с.] 360-361
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
    • [с.] 372-373
   • Наслѣдствени закони. (Отъ И. Денисовъ, прѣвожда отъ русски Иорданъ Ивановъ)
    • [с.] 374-[375]
    • [с.] 376-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
   • Български дѣйци въ сърбската завѣра. Отъ Р. П. Славейковъ. (Продължение отъ ХІV книжка и край)
    • [с.] 388-[389]
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
   • Единъ приносъ къмъ височкия говоръ. Отъ А. Теодоровъ
    • [с.] 400-[401]
    • [с.] 402-403
    • [с.] 404-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
   • Спомени и животописания
    • [с.] 410-[411]
    • [с.] 412-413
    • [с.] 414-415
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424-425
   • Стихотворения
    • [с. 426]-427
    • [с.] 428-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-433
   • Български народни умотворения
    • [с. 434]-435
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
    • [с.] 446-447
   • Книжнина
    • [с. 448]-449
    • [с.] 450-451
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
    • [с.] 456-457
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
    • [с.] 472-473
    • [с.] 474-475
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
   • Отъ Управит. Съвѣтъ на Бълг. Кн. Дружество
    • [с.] 496-[497]
    • [с.] 498-499
    • [с.] 500-501
    • [с.] 502-[503]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 4, кн. 16 (1885)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Материяли по геологията и минералогията на България. Геологически екскурзии въ юго-западна България. Отъ Георги Н. Златарски
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
   • Нашитѣ легислативни избори. Отъ М. К. Сарафова
    • [с. 28]-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
   • Епизодъ. (Продължение отъ кн. ХV). Отъ П. Р. Славейкова
    • [с. 60]-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
   • Миладиновскитѣ пѣсни и Штросмайеръ. Отъ А. Теодорова
    • [с. 82]-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Р. Вителова
    • [с. 98]-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
   • Спомени и животописания
    • [с.] 140-[141]
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
   • Стихотворения
    • [с.] 148-[149]
    • [с.] 150-151
   • Български народни умотворения
    • [с.] 152-[153]
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
   • Книжнина
    • [с.] 166-[167]
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
   • Печатни погрѣшки
    • [с. 182]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 4, кн. 17 (1885)
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
   • Материяли по геологията и минералогията на България. Геологически екскурзии въ юго-западна България. Отъ Георги Н. Златарски. (Продължение отъ ХVІ кн.)
    • [с. ІV-183]
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Р. Вителова. (Продължение отъ ХVІ книжка)
    • [с.] 202-[203]
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-253
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
   • Нѣщо върху стародавното българско законодателство. Отъ Родопски
    • [с. 262]-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
   • Разказъ на една бабичка. Записалъ Веселинъ
    • [с. 292]-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
   • Български народни умотворения
    • [с. 320]-321
   • Книжнина
    • [с.] 322-[323]
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 330-[331]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 4, кн. 18 (1885)
   • Съдържание
    • [с. V]
   • Материяли по геологията и минералогията на България. Геологически екскурзии въ юго-западна България. Отъ Георги Н. Златарски. (Продължение отъ ХVІІ кн. и край)
    • [с. VІ-333]
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356-357
    • [с.] 358-359
   • Рилский манастирь. Пише Д-ръ Константинъ Иречекъ
    • [с. 360]-361
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
    • [с.] 372-373
    • [с.] 374-375
    • [с.] 376-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
    • [с.] 388-389
   • Говорътъ въ Конопчии. Отъ Петку К. Гѫбювъ
    • [с. 390]-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
    • [с.] 404-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
    • [с.] 412-413
   • Градиво по обичайното българско право. Отъ Родопски
    • [с. 414]-415
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424-425
    • [с.] 426-427
    • [с.] 428-429
   • Материяли за българското възраждание въ Македония. Отъ А. Шоповъ
    • [с. 430]-431
    • [с.] 432-433
    • [с.] 434-435
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
    • [с.] 446-447
    • [с.] 448-449
   • Български народни умотворения
    • [с.] 450-[451]
    • [с.] 452-453
   • Книжнина
    • [с.] 454-[455]
    • [с.] 456-457
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
    • [с.] 472-473
    • [с.] 474-475
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
   • Общо съдържание на книжкитѣ отъ четвъртото годишно течение (1885) на "Пер. Списание"
    • [с.] 488-[489]
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493