Abstract:
Съпругата на възрожденсия деец Михаил Стефанович Севаста с брлатовчедка си Младена. София, 22.ХІІ.1897 г.
 
Creator:
Д. А. Карастоянов, София
 
Created:
1897 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Снимки
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820320
 
IsFormatOf:
Сн. 415/79
 
Subject:
1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld