Citation link:
 • Фрагмент от сборник с тропари средата на XIX в.[Ръкопис]
  • лист 1-лице
   • лист 1-гръб
   • лист 2-лице
   • лист 2-гръб
   • лист 3-лице
   • лист 3-гръб
   • лист 4-лице
   • лист 4-гръб
   • лист 5-лице
   • лист 5-гръб
   • лист 6-лице
   • лист 6-гръб
   • лист 7-лице
   • лист 7-гръб
   • лист 8-лице
   • лист 8-гръб
   • лист 9-лице
   • лист 9-гръб