Current View
Citation link:
Title:
Измерване на 222Rn във въздушна и водна среда чрез абсорбция в поликарбонати : Автореферат / Ивелина Стоянова Димитрова ; Науч. ръководител Добромир Пресиянов ; Науч. консултант Красимир Митев.
 
Creator:
Димитрова, Ивелина Стоянова; Пресиянов, Добромир Стефанов; Митев, Красимир Крумов
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен доктор, Науч. спец. 01.03.04 Ядрена физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2011; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Радиометрия дисертации.; Радиоактивност дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Ивелина Стоянова
 
245:
Измерване на 222Rn във въздушна и водна среда чрез абсорбция в поликарбонати :| Автореферат /| Ивелина Стоянова Димитрова ; Науч. ръководител Добромир Пресиянов ; Науч. консултант Красимир Митев.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 1,08 МВ)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
38 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен доктор, Науч. спец. 01.03.04 Ядрена физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Радиометрия| дисертации.| Радиоактивност| дисертации.
 
700:
Пресиянов, Добромир Стефанов| Митев, Красимир Крумов