Current View
Citation link:
Title:
Възприятието на реалността като индикатор за стил на привързаност при софтуерни специалисти : Автореферат / Пламена Красимирова Цветанова ; Науч. ръководител Теодора Стоева.; Reality perception as an indicator of the attachment style of software developers Plamena Krasimirova Tsvetanova
 
Creator:
Цветанова, Пламена Красимирова.; Cvetanova, Plamena Krasimirova.; Стоева, Теодора Стойчева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за придобиване образователно-науч. степен "доктор", шифър и наименование на науч. спец.: 3.2. Психология (Медицинска психология. Консултативна психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Виртуална реалност психологични проблеми.; Информационно общество психологични проблеми.; Медицинска психология.; Консултативна психология.
 
*** *** ***
 
001:
001146648
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветанова, Пламена Красимирова.
 
245:
Възприятието на реалността като индикатор за стил на привързаност при софтуерни специалисти :| Автореферат /| Пламена Красимирова Цветанова ; Науч. ръководител Теодора Стоева.
 
246:
Reality perception as an indicator of the attachment style of software developers| Plamena Krasimirova Tsvetanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.315 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
47 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване образователно-науч. степен "доктор", шифър и наименование на науч. спец.: 3.2. Психология (Медицинска психология. Консултативна психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Виртуална реалност| психологични проблеми.| Информационно общество| психологични проблеми.| Медицинска психология.| Консултативна психология.
 
700:
Cvetanova, Plamena Krasimirova.| Стоева, Теодора Стойчева| науч. ръководител