Current View
Citation link:
Title:
Манипулация и авторитет (Манипулативното влияние на авторитета в процеса на комуникация) : Автореферат / Надежда Стоянова ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.; Manipulation and authority (Manipulative influence of the authority in communication process) Nadezhda Stoyanova Stoyanova
 
Creator:
Стоянова, Надежда Стоянова; Stojanova, Nadezda Stojanova; Бондиков, Венцеслав Александров науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. "Обществени комуникации и информ. науки" (Журналистика - Манипулация в комуникацията) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2018; Библиогр. л. 33-34; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Лидерство.; Авторитет.; Комуникация.; Средства за масова информация влияние.
 
*** *** ***
 
001:
001149290
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Надежда Стоянова
 
245:
Манипулация и авторитет (Манипулативното влияние на авторитета в процеса на комуникация) :| Автореферат /| Надежда Стоянова ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.
 
246:
Manipulation and authority (Manipulative influence of the authority in communication process)| Nadezhda Stoyanova Stoyanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 612.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
34 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. "Обществени комуникации и информ. науки" (Журналистика - Манипулация в комуникацията)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 33-34
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Лидерство.| Авторитет.| Комуникация.| Средства за масова информация| влияние.
 
700:
Stojanova, Nadezda Stojanova| Бондиков, Венцеслав Александров| науч. ръководител