Current View
Citation link:
Title:
Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето : Автореферат / Юлия Георгиева Дончева ; Науч. ръководител Надежда Витанова.
 
Creator:
Дончева, Юлия Георгиева; Витанова, Надежда Борисова науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление "Педагогика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Теория на възпитанието" 2011; Библиогр. с. 39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Детска и педагогическа психология.; Социална педагогика.; Семейно възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001146423
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дончева, Юлия Георгиева
 
245:
Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето :| Автореферат /| Юлия Георгиева Дончева ; Науч. ръководител Надежда Витанова.
 
260:
София,| 2011.
 
300:
39 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 878.9 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление "Педагогика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Теория на възпитанието"| 2011
 
504:
Библиогр. с. 39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Детска и педагогическа психология.| Социална педагогика.| Семейно възпитание.
 
700:
Витанова, Надежда Борисова| науч. ръководител