Abstract:
Аврам Литман от Пловдив сред оркестрантите на Берлинската камерна опера.
 
Created:
1931-1932
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491945
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1139; оп. 1; а.е. 22.
 
Subject:
актьор; театър; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld