Current View
Citation link:
Title:
Формиране на междукултурна компетентност в обучението по руски език : Автореферат / Аглая Георгиева Маврова ; Науч. ръководител Антония Димитрова Радкова.
 
Creator:
Маврова, Аглая Георгиева; Радкова, Антония Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Педагогика на обучението по 1.3 (Методика на обучението по рус. ез.) СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филологии. Кат. по методика 2013; Библиогр. с. 37-40; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Руски език методика на преподаването.; Руски език социолингвистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маврова, Аглая Георгиева
 
245:
Формиране на междукултурна компетентност в обучението по руски език :| Автореферат /| Аглая Георгиева Маврова ; Науч. ръководител Антония Димитрова Радкова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 526 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
41 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Педагогика на обучението по 1.3 (Методика на обучението по рус. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по слав. филологии. Кат. по методика| 2013
 
504:
Библиогр. с. 37-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Руски език| методика на преподаването.| Руски език| социолингвистика.
 
700:
Радкова, Антония Димитрова| науч. ръководител