Citation link:
Abstract:
Елин Пелин.
 
Created:
1920
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400063
 
IsFormatOf:
№ 7289
 
Subject:
писател; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld