Citation link:
  • Стефан Стамболов : Кога и защо се обяви против Русия : (По случай 20 годишнината от смъртта му).
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев