Citation link:
 • Михаль : Комедіа на четыри дѣйствія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Дѣяніе пьрво
   • Явленіе пьрво
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Явленіе второ
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Явленіе третьо
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Явленіе четвьрто
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
  • Дѣяніе второ
   • Явленіе пьрво
    • [с. 14]
   • Явленіе второ
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Явленіе третьо
    • [с.] 18
   • Явленіе четвьрто
    • [с.] 19
   • Явленіе пето
    • [с.] 20
   • Явленіе шесто
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Явленіе седмо
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
  • Дѣяніе третьо
   • Явленіе пьрво
    • [с. 27]
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Явленіе второ
    • [с.] 30
  • Дѣяніе четвьрто
   • Явленіе пьрво
    • [с.] 31
   • Явленіе второ
    • [с.] 32
   • Явленіе третьо
    • [с.] 33
   • Явленіе четвьрто
    • [с.] 34
   • Явленіе пето
    • [с.] 35
   • Явленіе шесто
    • [с.] 36
    • [с.] 3[7]
   • Явленіе седмо
    • [с.] 38
   • Явленіе осмо
    • [с.] 39
   • Явленіе девято
    • [с.] 40
   • Явленіе десято
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Явленіе єдинадесято
   • Явленіе дванадесято
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Явленіе тринадесято
    • [с.] 45
    • [с.] 46
  • Почтении тѣ Спомоществователи
   • [с. 47]
   • [с. 48]
   • [с. 49]
   • [с. 50]
   • [с. 51]
   • [с. 52]
   • [с. 53]
   • [с. 54]
  • Пѣспь [Пѣсень] отъ горѣ на "Браца..."
   • [с. 55]
   • [с. 56]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]