Abstract:
Фео Мустакова с приятелки в пансион в Париж.
 
Creator:
фотоателие ”G. L. Manuel Freres”
 
Created:
1933
 
Spatial:
Париж, Франция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671256
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 920К, оп. 1, а.е. 12.
 
Subject:
актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld