Citation link:
 • Кратко описаніе на свѧтытѣ двадесѧть монастыри въ Атонскѫтѫ горѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • 1. Монастырь е Хилендарь [...]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • 2. Монастырь е Зографъ [...]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • 3. Монастырь е Кастомонитъ[ ...]
  • 4. Монастырь е Дохїаръ [...]
   • [с.] 7
  • 5. Монастырь е Ксенѡфъ [...]
  • 6. Монастырь е РՃсскый [...]
  • 7. Монастырь е Ксиропотамъ [...]
   • [с.] 8
  • 8. Монастырь е Симонъ Петръ [...]
  • 9. Монастырь е Григорїатъ [...]
  • 10. Монастырь е Дїонѷсїатъ [...]
   • [с.] 9
  • 11. Монастырь е свѧтый Павелъ [...]
  • 12. Монастырь е велика Лавра [...]
   • [с.] 10
  • 13. Монастырь е Каракалъ [...]
   • [с.] 11
  • 14. Монастырь е Филотей [...]
  • 15. Монастырь е Іберъ [...]
   • [с.] 12
  • 16. Монастырь е КотломՃшъ [...]
  • 17. Монастырь е Ставроникита [...]
  • 18. Монастырь е Пантократоръ [...]
   • [с.] 13
  • 19. Монастырь е Ватопедъ [...]
   • [с.] 14
  • 20. Монастырь е Шименъ [...]
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • [Последни страници и корица [...]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]