Current View
Citation link:
Title:
Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език : Автореферат / Евелина Григорова Миланова ; Науч. ръководител Ангел Петров.
 
Creator:
Миланова, Евелина Григорова; Петров, Ангел Маринов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по бълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика 2018; Библиогр. с. 36-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Български език методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001153605
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Миланова, Евелина Григорова
 
245:
Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език :| Автореферат /| Евелина Григорова Миланова ; Науч. ръководител Ангел Петров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 286.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
38 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по бълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика| 2018
 
504:
Библиогр. с. 36-38
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Български език| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.
 
700:
Петров, Ангел Маринов| науч. ръководител