Abstract:
Асен Христофоров (1910-1970) е един от най-значителните български писатели. Възпитаник на Роберт колеж и London`s School of Economics, професор по икономика; обвинен е в шпионаж и изпратен в Белене. След като излиза от лагера Христофоров се оттегля в Говедарци. Асен Христофоров с колеги в Робърт колеж, 1928 г.
 
Creator:
Jean Weinberg, Pera, Constantinopole
 
Created:
1928 г.
 
Spatial:
Цариград, Турция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Асен Христофоров
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950299
 
IsFormatOf:
Сн. 1032/88
 
Subject:
писател; ученик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld