Citation link:
Abstract:
Български военни, между които и Симеон Радев на разузнаване.
 
Created:
1912
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670043
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1898К, оп. 1, а.е. 107.
 
Subject:
армейски офицер; Балкански войни; писател; дипломат; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars