Abstract:
Град Пловдив. Стари къщи в подножието на Таксим тепе. Понеделник пазар.
 
Created:
1935
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Пловдив
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290441
 
Subject:
1930; пазар; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv