Current View
Citation link:
Title:
Развиваща среда за четене и медийни функции на книгата : Подходи и нагласи за ранно формиране на читателя : Автореферат / Дарина Аленова Пачова ; Науч. ръководител Милена Цветкова.; Environment developing the reading and media functions of the book: Approaches and attitudes towards early formation of the reader Darina Alenova Pachova
 
Creator:
Пачова, Дарина Аленова; Цветкова, Милена Иванова науч. ръководител; Pacova, Darina Alenova
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, науч. спец. (Журналистика - Книгата като медия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Журналистика и масова комуникация, Кат. " Комуникация и аудиовизуална продукция" 2018; Библиогр. с. 58-60; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Детско четене.
 
*** *** ***
 
001:
001139683
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пачова, Дарина Аленова
 
245:
Развиваща среда за четене и медийни функции на книгата :| Подходи и нагласи за ранно формиране на читателя : Автореферат /| Дарина Аленова Пачова ; Науч. ръководител Милена Цветкова.
 
246:
Environment developing the reading and media functions of the book:| Approaches and attitudes towards early formation of the reader| Darina Alenova Pachova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.228 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
60 с. :| с табл., диагр. ;| 20 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, науч. спец. (Журналистика - Книгата като медия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Журналистика и масова комуникация, Кат. " Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 58-60
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Детско четене.
 
700:
Цветкова, Милена Иванова| науч. ръководител| Pacova, Darina Alenova