Citation link:
Abstract:
Плевен. В Скобелев парк-музей пред батарея ”майор Горталов”: Борис Сергеевич студент от Петербургския университет и Стоян Заимов – директор на КЦО (комитет Цар Освободител).
 
Created:
06.06.1912
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900058
 
IsFormatOf:
B-V-0087
 
Subject:
политик; студент; парк; музей; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians