Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Сръбски войници на гости у Борис Дякович. Борис Дякович (1868-1937). Роден в Белград. През 1901 г. заема поста директор на Пловдивската народна библиотека. През 1910 г. основава народния музей в Пловдив. Павел Недков - учител по естествена история в гимназията. На снимката: Борис Дякович жената на Дякович д-р Павел Недков - учител по естествена история в гимназията жената на Недков Богдана Дякович (като дете) - и др.
 
Created:
1913
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290028
 
Subject:
1910; Балкански войни; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars