Current View
Citation link:
Title:
Теоретично изследване на факторите, управляващи процесите на свързване и селективност на инхибитори на хистон деацетилазата : Автореферат / Николай Ангелович Тошев ; Науч. ръководители Тодор Минков Дудев, Диана Валентинова Чешмеджиева ; Рец. Васил Борисов Делчев, Наташа Средкова Трендафилова.; Theoretical study of the factors controlling the binding and selectivity processes of histone deacetylase inhibitors Nikolay Angelovich Toshev
 
Creator:
Тошев, Николай Ангелович; Tosev, Nikolaj Angelovic; Дудев, Тодор Минков науч. ръководител; Чешмеджиева, Диана Валентинова науч. ръководител; Делчев, Васил Борисов рец.; Трендафилова, Наташа Средкова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Теоретична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Фармацевтична и прил. органична химия" 2021; Библиогр. с. 57-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Физикохимия.
 
*** *** ***
 
001:
001182199
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тошев, Николай Ангелович
 
245:
Теоретично изследване на факторите, управляващи процесите на свързване и селективност на инхибитори на хистон деацетилазата :| Автореферат /| Николай Ангелович Тошев ; Науч. ръководители Тодор Минков Дудев, Диана Валентинова Чешмеджиева ; Рец. Васил Борисов Делчев, Наташа Средкова Трендафилова.
 
246:
Theoretical study of the factors controlling the binding and selectivity processes of histone deacetylase inhibitors| Nikolay Angelovich Toshev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.817 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
59 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Теоретична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Фармацевтична и прил. органична химия"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 57-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Физикохимия.
 
700:
Tosev, Nikolaj Angelovic| Дудев, Тодор Минков| науч. ръководител| Чешмеджиева, Диана Валентинова| науч. ръководител| Делчев, Васил Борисов| рец.| Трендафилова, Наташа Средкова| рец.