Citation link:
 • Експертиза на училищния учебник : Ръководство за учители или експерти, или за учители експерти / Яна Рашева-Мерджанова.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • [стр. 4]
  • Съдържание
  • Списък на таблиците в текста
  • Въведение в експертиза на експертизата
   • стр. 8
   • стр. 9
  • Експертната компетентност на учителя
   • стр. 12
   • стр. 13
  • Статус на съвременния училищен учебник
  • Мисия и задачи
   • стр. 16
  • Съдържателни структури, функции и реализация
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
  • Текстови структури, функции и реализация
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
  • Комплексна експертиза на училищния учебник
  • Типове експертиза
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
  • Наредбата за учебници - едно експертно предизвикателство
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
  • Технологична експертиза
  • Етапи на технологичния цикъл
   • стр. 40
  • Участници и отговорности
   • стр. 42
   • стр. 43
  • Съдържателна експертиза
  • Обща експертиза - комплексни програми за оценяване
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
  • Специфична експертиза - методики и инструменти
   • стр. 70
  • Оценяване на текстовите структури на учебника
  • Оценяване на педагогическото равновесие на учебника
   • стр. 73
  • Оценяване на съдържателните структури на учебника
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
  • Оценяване на логическата трудност на учебния текст
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
  • Оценяване на предлаганите в учебника вътрешни активности
   • стр. 84
  • Оценяване на апарата за организация на усвояването
  • Оценяване на илюстративния материал в учебника
   • стр. 87
  • Оценяване на езиково-стилните особености на учебния текст
   • стр. 89
   • стр. 90
  • Оценяване на лингвистичната четивност и трудност на учебния текст
   • стр. 92
   • стр. 93
  • Оценяване на хигиенните качества на учебника
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
  • Отворено предложение вместо заключение
   • стр. 100
   • стр. 101
  • Библиография
   • стр. 103
  • Задна корица