Citation link:
 • Хиацинти : Списание за критика, художествена литература и изящна лирика : Год. 1, кн. 1-3 (1921)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Год. 1, кн. 1 (1921)
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
  • Год. 1, кн. 2 (1921)
   • [Титул]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
  • Год. 1, кн. 3 (1921)
   • [Титул]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]