Current View
Citation link:
Title:
Изучаване и разработка на детектори за йонизиращи лъчения : Автореферат / Георги Стефанов Георгиев ; Науч. ръководители Венелин Кожухаров, Ивайло Христосков ; Науч. консултант Людмил Цанков ; Рец. Кирил Асенов Крежов, Пламен Стоянов Яйджиев.; Research and development of ionizing radiation detectors Georgi Stefanov Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Георги Стефанов; Georgiev, Georgi Stefanov; Кожухаров, Венелин Валериев науч. ръководител; Христосков, Ивайло Димитров науч. ръководител; Цанков, Людмил Тодоров науч. консултант; Крежов, Кирил Асенов рец.; Яйджиев, Пламен Стоянов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по "Неутронна физика и физика на ядрените реактори" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2020; Библиогр. с. 36-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Дозиметрия.; Радиация.; Детектори.
 
*** *** ***
 
001:
001178159
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Георги Стефанов
 
245:
Изучаване и разработка на детектори за йонизиращи лъчения :| Автореферат /| Георги Стефанов Георгиев ; Науч. ръководители Венелин Кожухаров, Ивайло Христосков ; Науч. консултант Людмил Цанков ; Рец. Кирил Асенов Крежов, Пламен Стоянов Яйджиев.
 
246:
Research and development of ionizing radiation detectors| Georgi Stefanov Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.932 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
39 с. :| с ил., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по "Неутронна физика и физика на ядрените реактори"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2020
 
504:
Библиогр. с. 36-39
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Дозиметрия.| Радиация.| Детектори.
 
700:
Georgiev, Georgi Stefanov| Кожухаров, Венелин Валериев| науч. ръководител| Христосков, Ивайло Димитров| науч. ръководител| Цанков, Людмил Тодоров| науч. консултант| Крежов, Кирил Асенов| рец.| Яйджиев, Пламен Стоянов| рец.