Current View
Authors:
Nikolova, Nina Georgieva
 
Title:
Discrete robust control system with internal model
 
Other Titles:
Дискретна робастна система за управление с вътрешен модел; Industrial automation / Автоматизация на производството
 
Date of Issue:
2004
 
Is Part of:
Годишник на ТУ - София, Том 54, 2004, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 125-129
 
Publisher:
Технически университет - София
 
Identifiers:
0374-342X [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
автоматично управление – моделиране; автоматизирани системи за управление – моделиране; математически анализ
 
Abstract:
The paper presents a proof for the applicability of a method for synthesis of robust internal model control systems. The case of discrete-time systems synthesis is discussed.
 
Description:
Nikolova, Nina Georgieva. Discrete robust control system with internal model. (Industrial automation). // Том 54, 2004, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 125-129 : с формули,сх., диагр. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.