Citation link:
 • Во славՃ Свѧтыѧ, единосՃщныѧ, животворѧщїѧ и нераздѣлимыѧ Троицы, Отца, и Сына, и Свѧтаго ДՃха. Напечата сѧ Книга сїѧ кратка Богословіѧ, нՃждна всѧкомՃ православномՃ хрїстїанинՃ [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • За Сѵмвола
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с. 14]
   • [с. 15]
   • [с. 16]
   • [с. 17]
   • [с. 18]
  • Сказанїе за Вселенскы те соборы
   • [с. 19]
   • [с. 20]
   • [с. 21]
   • [с. 22]
   • [с. 23]
   • [с. 24]
   • [с. 25]
   • [с. 26]
   • [с. 27]
   • [с. 28]
  • За Таинства та
   • [с. 29]
   • [с. 30]
   • За Таинство то на Св. Крьщенїе
    • [с. 31]
    • [с. 32]
    • [с. 33]
   • За Мѵропомазанїе то
    • [с. 34]
   • За Причащенїе то
    • [с. 35]
    • [с. 36]
    • [с. 37]
   • За Свѧщенство то
    • [с. 38]
    • [с. 39]
   • За Покаѧнїе то
    • [с. 40]
    • [с. 41]
   • За Брака
    • [с. 42]
    • [с. 43]
   • За Елеосвѧщенїето
    • [с. 44]
    • [с. 45]
    • [с. 46]
  • За Закона Божій
   • [с. 47]
   • [с. 48]
   • [с. 49]
   • [с. 50]
   • [с. 51]
   • [с. 52]
   • [с. 53]
   • [с. 54]
   • [с. 55]
   • [с. 56]
   • [с. 57]
   • [с. 58]
   • [с. 59]
   • [с. 60]
   • [с. 61]
   • [с. 62]
  • За Добродѣтели те
   • [с. 63]
   • [с. 64]
   • [с. 65]
   • [с. 66]
   • [с. 67]
  • За Грѣха
   • [с. 68]
   • [с. 69]
   • [с. 70]
   • [с. 71]
   • [с. 72]
   • [с. 73]
   • [с. 74]
   • [с. 75]
  • За молитва та Господнѧ
   • [с. 76]
   • [с. 77]
   • [с. 78]
   • [с. 79]
   • [с. 80]
   • [с. 81]
   • [с. 82]
   • [с. 83]
   • [с. 84]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]