Abstract:
Семейството на свещеник К. П. Апостолов. На гърба дарствен надпис за пловдивското семейство Недялкови.
 
Created:
1907
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490994
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; СМ № 220.
 
Subject:
духовник; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople