Current View
Citation link:
Title:
Развитие на средствата за масова информация и на обществото в Кипър : Тенденции и взаимно въздействие : Автореферат / Христодулос Христодулу ; Науч. ръководител Теодора Петрова.; Development of mass media and Cyprus society Tendencies of development and mutual influences Christodoulos Michali Christodoulou
 
Creator:
Христодулу, Христодулос; Christodoulou, Christodoulos Michali; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] [2018?].
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" [2018?]; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Средства за масова информация влияние Кипър.; Обществено мнение Кипър.
 
*** *** ***
 
001:
001137323
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христодулу, Христодулос
 
245:
Развитие на средствата за масова информация и на обществото в Кипър :| Тенденции и взаимно въздействие : Автореферат /| Христодулос Христодулу ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
246:
Development of mass media and Cyprus society| Tendencies of development and mutual influences| Christodoulos Michali Christodoulou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 793.9 KB)
 
260:
София,| [2018?].
 
300:
17 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| [2018?]
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Средства за масова информация| влияние| Кипър.| Обществено мнение| Кипър.
 
700:
Christodoulou, Christodoulos Michali| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител