Abstract:
Акад. Стоян Аргиров (1869 - 1936) -филолог, историк, преводач, основоположник на библиотекознанието в България. Ръководи Университетската библиотека „ Св. Климент Охридски” от 1897 до 1936 г.Веселина и Стоян Аргирови. Ул. „Цибра”-задния двор.
 
Created:
около 1920
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F13999885860040
 
Subject:
1920; учен; градина; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople