Abstract:
Владимир Сис в униформата на македонски четник.
 
Created:
1909
 
Medium:
стъклена плака
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080821
 
IsFormatOf:
ЦДА; ф. 2104К; оп. 1; а.е. 22.
 
Subject:
съпротивително движение; носия; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople