Current View
Citation link:
Title:
Минералогия и геохимия на приповърхностните дънни отложения от язовир Огоста и вливащите се в него реки : Автореферат / Ирена Георгиева Иванова ; Науч. ръководител Василка Младенова.
 
Creator:
Иванова, Ирена Георгиева; Младенова, Василка Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 01.07.05 "Минералогия и Кристалография" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Геохимия Северозападна България.; Минералогия Северозападна България.; Вода - замърсяване Северозападна България.; Почва - хигиена Северозападна България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Ирена Георгиева
 
245:
Минералогия и геохимия на приповърхностните дънни отложения от язовир Огоста и вливащите се в него реки :| Автореферат /| Ирена Георгиева Иванова ; Науч. ръководител Василка Младенова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 21 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
36 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 01.07.05 "Минералогия и Кристалография"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Геохимия| Северозападна България.| Минералогия| Северозападна България.| Вода - замърсяване| Северозападна България.| Почва - хигиена| Северозападна България.
 
700:
Младенова, Василка Георгиева| науч. ръководител