Current View
Citation link:
Title:
Умения и нагласи на учители по природни науки за приложение на компютърни технологии в клас: международни паралели и модели за развитие : Автореферат / Нели Кирилова Киркова-Костова ; Науч. ръководител Милена Кирова Иванова.
 
Creator:
Киркова-Костова, Нели Кирилова; Кирова, Милена науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на науч. ръководител Милена Кирова Иванова е Милена Кирова; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление - 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по физикохимия, Уч.-науч. лаб. по хим. образование и история и философия на химията 2020; Библиогр. л. 38-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Естествени науки методика на преподаването за средни училища.; Химия методика на преподаването за средни училища.; Информационни и комуникационни технологии приложение в средното образование.
 
*** *** ***
 
001:
001167216
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Киркова-Костова, Нели Кирилова
 
245:
Умения и нагласи на учители по природни науки за приложение на компютърни технологии в клас: международни паралели и модели за развитие :| Автореферат /| Нели Кирилова Киркова-Костова ; Науч. ръководител Милена Кирова Иванова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.348 MB )
 
260:
София,| 2020.
 
300:
41 л. :| с цв. табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на науч. ръководител Милена Кирова Иванова е Милена Кирова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление - 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по физикохимия, Уч.-науч. лаб. по хим. образование и история и философия на химията| 2020
 
504:
Библиогр. л. 38-41
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Естествени науки| методика на преподаването| за средни училища.| Химия| методика на преподаването| за средни училища.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в средното образование.
 
700:
Кирова, Милена| науч. ръководител