Current View
Citation link:
Title:
Изследвания върху надсемейство Scarabaeoidea (Insecta: Coleoptera) в Югозападна България : Автореферат / Яна Илиева Петрова ; Науч. ръководител Елена Ташева-Терзиева.
 
Creator:
Петрова, Яна Илиева; Ташева-Терзиева, Елена Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 4.3. Биологически науки, науч. спец. "Ентомология" СУ "Св. Климент Охридски", Биологически фак., Кат. "Зоология и антропология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Бръмбари географско разпределение Югозападна България.
 
*** *** ***
 
001:
001151253
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Яна Илиева
 
245:
Изследвания върху надсемейство Scarabaeoidea (Insecta: Coleoptera) в Югозападна България :| Автореферат /| Яна Илиева Петрова ; Науч. ръководител Елена Ташева-Терзиева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 7.354 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
46 с. :| с цв. ил., табл., сх., ;| 21 см| компактдиск (1 бр.)
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 4.3. Биологически науки, науч. спец. "Ентомология"| СУ "Св. Климент Охридски", Биологически фак., Кат. "Зоология и антропология"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Бръмбари| географско разпределение| Югозападна България.
 
700:
Ташева-Терзиева, Елена Димитрова| науч. ръководител