Citation link:
Abstract:
д-р Петко Пенчев (на първия ред, първият от ляво надясно) и Тодор Александров (третият на същия ред) с български офицери.
 
Created:
1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670612
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1722К, оп. 1, а.е. 19.
 
Subject:
армейски офицер; освободително движение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople