Citation link:
Abstract:
Милко Мирков, български военен в двора на казармите на II ескадрон, I конен полк.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450169
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus