Current View
Title:
Хранене и диететика във византийско-балканския свят X-XV век : Автореферат / Йоанна Илиева Бенчева ; Науч. консултант Христо Матанов.
 
Creator:
Бенчева, Йоанна Илиева; Benceva, Joanna Ilieva; Матанов, Христо Луков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
Балкански полуостров история 10-15 в.; Византия история 10-15 в. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Хранене хигиена история. Балкански полуостров; Лечебно хранене история. Балкански полуостров
 
*** *** ***
 
001:
001143606
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бенчева, Йоанна Илиева
 
245:
Хранене и диететика във византийско-балканския свят X-XV век :| Автореферат /| Йоанна Илиева Бенчева ; Науч. консултант Христо Матанов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 310.8 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Хранене| хигиена| история.| Балкански полуостров| Лечебно хранене| история.| Балкански полуостров
 
651:
Балкански полуостров| история| 10-15 в.| Византия| история| 10-15 в.
 
700:
Benceva, Joanna Ilieva| Матанов, Христо Луков| науч. ръководител