Current View
Citation link:
Title:
Промяна на модела за многостепенния поток на комуникация : Типологизация и специфики на механизмите за влияние на социалните мрежи върху дневния ред на медиите и обществените процеси : Автореферат / Лора Симеонова Симеонова ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.
 
Creator:
Симеонова, Лора Симеонова; Дерменджиева, Грета Николаева науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Онлайн журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване" 2019; Библиогр. с. 48-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Комуникация.; Социални мрежи влияние.; Онлайн журналистика влияние.; Обществено мнение.
 
*** *** ***
 
001:
001157010
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Симеонова, Лора Симеонова
 
245:
Промяна на модела за многостепенния поток на комуникация :| Типологизация и специфики на механизмите за влияние на социалните мрежи върху дневния ред на медиите и обществените процеси : Автореферат /| Лора Симеонова Симеонова ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.119 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
51 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Онлайн журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 48-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Комуникация.| Социални мрежи| влияние.| Онлайн журналистика| влияние.| Обществено мнение.
 
700:
Дерменджиева, Грета Николаева| науч. ръководител